'; /* jeżeli plik nie jest zapisywalny wyświetlamy komunikat o błędzie: */ }else{echo "Plik nie jest zapisywalny. Ustaw chmody na 666.";} }else{echo "Plik nie istnieje. Utwórz plik licznik.db i wgraj go na serwer.";} ?>